หัวพ่นหมอก 4 ทางซุปเปอร์ สำหรับใช้กับท่อพีวีซี
หัวพ่นหมอก 1 ทางซุปเปอร์ไม่มีวาล์วกันหยด
หัวพ่นหมอกซุปเปอร์ 4 ทางพร้อมวาล์วกันหยด
หัวพ่นหมอก 1 ทาง ซุปเปอร์พร้อมวาล์วกันหยด
หัวน้ำพุปากเป็ดพลาสติก 1/2 นิ้ว
หัวน้ำพุปากเป็ดสแตนเลส 1 นิ้ว
หัวน้ำพุสามชั้น ทองเหลือง ขนาด 0.5 นิ้ว
หัวน้ำพุ สามชั้นทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว
หัวน้ำพุสามชั้นทองเหลือง ปรับได้ ขนาด 1.5 นิ้ว
หัวน้ำพุสามชั้นพลาสติก พร้อมปั๊มมิตซู 100 วัตต์
หัวน้ำพุสามชั้น พลาสติก 1/2 นิ้ว
หัวน้ำพุโคเมท ทองเหลืองขนาด 1 นิ้ว
หัวน้ำพุโคเมท พลาสติก เกลียวนอก1/2 นิ้ว
บอลวาล์วสำหรับท่อพีอี ขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวนอก 2 ด้าน
บอลวาล์วสำหรับท่อพีอี ขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวนอก 1 ด้าน
บอลวาล์วมินิ 7 มม.
บอลวาล์วสำหรับท่อพีอี หางปลา 2 ด้าน เรนดรอป
บอลวาล์วสำหรับท่อพีอี เกลียว 1 ด้าน เรนดรอป
หัวสปริงเกลอร์ IMPACT IM 01
หัวสปริงเกลอร์ IMPACT MARINER
ฐานตั้งหัวสปริงเกลอร์
หัวสปริงเกลอร์ IMPACT แบบปักดินเสียบสายยาง 2 เขา
หัวสปริงเกลอร์ IMPACT สำหรับปักดินเสียบสายยางแบบ 3 เขา
ท่อพีอี ขนาด 50 มม.
ท่อพีอี ขนาด 63 มม.
ท่อพีอี ขนาด 75 มม.
หญ้าเทียม
ท่อนีโอเดรน 200 มม.
ท่อนีโอเดรน 65 มม.
ท่อนีโอเดรน 100 มม.
ท่อนีโอเดรน 150 มม.
เกจวัดแรงดัน แบบน้ำมัน
QVC ข้อต่อสายยาง
ชดหัวฉีดพ่นน้ำและSTOP VALVE
หัวน้ำพุ ไกเซอร์สแตนเลส ขนาด 3/4 นิ้ว
หญ้าเทียม ม้วนใหญ่
หม้อแปลง สำหรับวาล์วไฟฟ้า
หัวเจ็ทเติมอากาศพลาสติก
สามทางวาย 45 องศา สำหรับท่อนีโอเดรน
สามทางวายลด 45 องศา สำหรับท่อนีโอเดรน
ข้อต่อตรง ท่อนีโอเดรน
สามทางตรง ท่อนีโอเดรน
สี่ทางวาย สำหรับท่อนีโอเดรน
ฝาครอบ ท่อนีโอเดรน
งอ 90 องศา ขนาด 200 มม.
งอ 90 องศา ขนาด 150 มม.
งอ 90 องศา ขนาด 125 มม.
งอ 90 องศา ขนาด 100 มม.
งอ 90 องศา ขนาด 65 มม.
งอ 45 องศา ขนาด 200 มม.

           
Sitemap หมวดหมู่