วาล์วไฟฟ้า 3"
หม้อแปลง สำหรับวาล์วไฟฟ้า แบบมีปลั๊กในตัว
วาล์วไฟฟ้า WEATHERMATIC ขนาด 1 นิ้ว
pw หัวฉีดพ่นน้ำ สำหรับสายยาง 1/2 นิ้ว
QVC ข้อต่อสายยาง
ชดหัวฉีดพ่นน้ำและSTOP VALVE
ปิดปลาย 63 มม.
งอ 63 มม.
ปิดปลาย 25 มม.
ปิดปลาย 20 มม.
ปิดปลาย 16 มม.
เทปพันเกลียว
สามทางเกลียวนอก 32x1"
ต่อตรง 32 มม.
งอ 32 มม.
สามทาง 32 มม.
ตรงเกลียวนอก 32x1"
ตรงเกลียวนอก 25x3/4"
งอเกลียวนอก 32x1"
ปลั๊กอุด 20 มม.
สามทางลด 32x25มม.
สามทางลด 20x16 มม.
สามทาง 16มม.
สามทาง 20 มม.
งอเกลียวนอก 16x1/2"
ตรงเกลียวนอก 16x1/2"
งอ 16 มม.
สามทางเกลียวนอก 20x1/2"
สามทางเกลียวนอก 20x3/4"
สามทางเกลียวนอก 16x1/2"
ต่อตรง 16 มม.
ตรงเกลียวนอก 20x1/2"
งอเกลียวนอก 25x1/2"
ตรงเกลียวนอก 20x3/4"
ตรงเกลียวนอก 25x1/2"
สามทางเกลียวนอก25x3/4"
ตรงลด 20x16 มม.
งอ 25 มม.
สามทางเกลียวนอก 25x1/2"
สามทางลด 25x20 มม.
ต่อตรง 20 มม.
ตรงลด 25x20 มม.
สามทางเกษตร25 มม.
งอเกลียวนอก 25x3/4"
งอ 20 มม.
งอเกลียวนอก 20x1/2"
งอเกลียวนอก 20x3/4"
ข้อต่อตรง 25 มม.
pop-up super
ไฟส่องต้นไม้

           
Sitemap หมวดหมู่